Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

nasze

Projekty

Dla kogo?

Projekt skierowany do osób, które z troską o najwyższe standardy bezpieczeństwa, realizują swoje obowiązki zawodowe, w tym:

 • zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi (kąpieliskami, aquaparkami, pływalniami, innymi obiektami),
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa,
 • koordynatorów i kierowników zespołów ratowniczych,
 • specjalistów ds. BHP,
 • ratowników.

Rejestracja do Sieci Bezpieczeństwa Wodnego

Korzyści z udziału w programie:

 1. Dostęp wszystkich pracowników do szerokiego wachlarza inspirujących szkoleń, a w konsekwencji – wszechstronnie wyszkolona kadra.
 2. Wyprzedzający dobór zakresu tematycznego szkoleń, do oczekiwań i potrzeb poszczególnych pracowników – w wielu, dogodnych terminach.
 3. Dostęp do materiałów, opracowań, pism, analiz, interpretacji itp. dokumentów.
 4. Bieżące wsparcie merytoryczne specjalistów.
 5. Zniżki na wykonanie usług dla obiektu (audyty, opinie, ekspertyzy, itp.).

Premiowane są wszelkie formy „sieciowania”:

 1. Zniżka 5% (dla każdego klienta) przy jednoczesnym, wspólnym włączaniu się dwóch - trzech podmiotów / osób do programu.
 2. Zniżka 10% (dla każdego klienta) przy jednoczesnym, wspólnym włączaniu się czterech i więcej podmiotów / osób do programu.
 3. Za polecenie klienta (będąc w sieci), pod warunkiem wykupienia przez poleconego pakietu KOMFORT lub VIP, polecający uzyskuje:
  - zniżkę na kolejny rok abonamentowy w wysokości 5%, lub
  - możliwość rozszerzenia posiadanego pakietu, o dodatkowe osoby (pracowników).

Pakiety usług

Lp. Pakiet
VIP
Pakiet
KOMFORT
Pakiet
RATOWNIK
Pakiet
MINI
1. Pierwszeństwo dostępności każdego szkolenia, dla 20 pracowników (ratowników, kierowników, koordynatorów). Szkolenia specjalne, na życzenie i w odpowiedzi na zapotrzebowanie Klienta Dostępność każdego szkolenia, dla określonej liczby pracowników (ratowników, kierowników, koordynatorów) Dostępność wybranych szkoleń, dla określonej liczby pracowników (ratowników, kierowników, koordynatorów) Dostępność wybranych szkoleń, dla określonej liczby pracowników (ratowników, kierowników, koordynatorów)
2. Wsparcie merytoryczne w priorytetowym dostępie Wsparcie merytoryczne w ustalonym dostępie Wsparcie merytoryczne w ustalonym dostępie Wsparcie merytoryczne w ustalonym dostępie
3. Konsultacje przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji, w zakresie ratownictwa wodnego Konsultacje przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji, w zakresie ratownictwa wodnego Konsultacje przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji, w zakresie ratownictwa wodnego Konsultacje przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji, w zakresie ratownictwa wodnego

Omówienie zawartości / zakresu poszczególnych pakietów

Pakiet VIP:

 1. Dostępność dla 20 pracowników (ratowników, kierowników, koordynatorów i innych członków zespołu + zarządzających) w priorytetowym trybie do szkoleń w każdym (proponowanym w harmonogramie miesięcznym) czasie. Harmonogram szkoleń – proponowane terminy i tematy – załącznik.
 2. Dostępność szkoleń w pożądanych przez Klienta tematach, w tym także – w miejscu wskazanym przez Klienta (za dopłatą). Opcja wyczerpana na 2018 rok.
 3. Przy zlecaniu dodatkowych zadań (np. opracowanie opinii, audytu bezpieczeństwa itp.) – rabat 20% ceny zlecenia.
 4. Porady tematyczne, dostępne telefonicznie, mejlowo etc.
 5. Konsultowanie dokumentacji klienta w zakresie ratownictwa wodnego.
 6. Priorytetowe traktowanie zleceń Klienta.

Pakiet KOMFORT:

 1. Dostępność dla 10 pracowników (ratowników, kierowników, koordynatorów i innych członków zespołu + zarządzających) wszystkich szkoleń, w każdym (proponowanym w harmonogramie miesięcznym) czasie. Harmonogram szkoleń – proponowane terminy i tematy – załącznik.
 2. Dostępność szkoleń w pożądanych przez Klienta tematach, w tym także – w miejscu wskazanym przez Klienta (za dopłatą). Opcja wyczerpana na 2018 rok.
 3. Porady tematyczne, dostępne telefonicznie, mejlowo etc.
 4. Konsultowanie dokumentacji klienta w zakresie ratownictwa wodnego.

Pakiet RATOWNIK:

 1. Dostępność dla 6 pracowników (ratowników, kierowników, koordynatorów i innych członków zespołu + zarządzających) do wybranych szkoleń w każdym (proponowanym w harmonogramie miesięcznym) czasie. Harmonogram szkoleń – proponowane terminy i tematy – załącznik.
 2. Dostępność szkoleń w pożądanych przez Klienta tematach, w tym także – w miejscu zarządzanym przez Klienta – za dodatkową opłatą. Opcja wyczerpana na 2018 rok.
 3. Porady tematyczne, dostępne telefonicznie, mejlowo etc.
 4. Konsultowanie dokumentacji klienta w zakresie ratownictwa wodnego.

Pakiet MINI:

 1. Dostępność dla 4 pracowników (ratowników, kierowników, koordynatorów i innych członków zespołu + zarządzających) do wybranych szkoleń w każdym (proponowanym w harmonogramie miesięcznym) czasie. Harmonogram szkoleń – proponowane terminy i tematy – załącznik.
 2. Dostępność szkoleń w pożądanych przez Klienta tematach – za dodatkową opłatą.
 3. Porady tematyczne, dostępne telefonicznie, mejlowo etc.
 4. Konsultowanie dokumentacji klienta w zakresie ratownictwa wodnego.

Pakiet VIP – dostępność wszystkich wymienionych szkoleń z poniższej tabeli, dla 20 pracowników, zgodnie z harmonogramem kwartalnym.
Pakiet KOMFORT – dostępność wszystkich wymienionych szkoleń z poniższej tabeli, dla 10 pracowników, zgodnie z harmonogramem kwartalnym.
Pakiet RATOWNIK – dostępność szkoleń (z poniższej tabeli od nr 5 do nr 15), dla 6 pracowników, zgodnie z harmonogramem kwartalnym.
Pakiet MINI - dostępność szkoleń (z poniższej tabeli od nr 8 do nr 15), dla 4 pracowników, zgodnie z harmonogramem kwartalnym.

Tematy i ceny jednostkowe dostępnych szkoleń na rok 2018

Numer
szkolenia
Temat szkolenia Czas trwania szkolenia / liczba godzin Cena poza pakietem
(dla odbiorców indywidualnych)
1. Instruktor pływania 40/45 980
Cena w pakiecie
680
2. Instruktor kajakarstwa 40/45 980
Cena w pakiecie
680
3. Instruktor ratownictwa wodnego 38/45 980
Cena w pakiecie
780
4. Audyty, ekspertyzy i opinie w zakresie bezpieczeństwa obiektów wodnych. 8 450
5. Techniki obserwacji obszarów wodnych. 8 250
6. Zarządzanie ryzykiem i kierowanie zespołem w ratownictwie wodnym. 8 250
7. Organizacja pracy zespołu ratowniczego, z uwzględnieniem specyfiki akwenu. 8 250
8. Procedury, zasady rotacji, kryteria określania stanowisk w ratownictwie wodnym. 8 250
9. Nie daj się „wkręcać” ratownikom. Zostań ekspertem od ratownictwa wodnego. 8 250
10. Możliwości zwiększenia dochodu, przez efektywne wykorzystanie potencjału obiektu i zespołu pracowników. 8 250
11. Prowadzenie działalności profilaktycznej w ratownictwie wodnym. 6 200
12. Wypadek na obiekcie – i co dalej? Analiza wypadków, konsekwencje prawne i sposoby zapobiegania odpowiedzialności. 6 200
13. Bezpieczeństwo na obiekcie. Wzorcowa lekcja organizacji wyznaczonych obszarów wodnych (kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni). 6 200
14. Współpraca podmiotów wykonujących ratownictwo wodne z administracją publiczną, w tym zlecania i finansowania zadań z tego zakresu. 6 200
15. Aspekty psychologiczne pracy ratownika. 6 200

Przykładowe wyliczenie korzyści (tylko w zakresie szkoleniowym):

Zakładając, że na obiekcie pracuje 10 osób, to udział każdego członka zespołu w każdym szkoleniu, daje łączną kwotę (bez szkoleń instruktorskich) 2.950 X 10 osób = 29.500 zł
W pakiecie KOMFORT, przy wykupieniu rocznego abonamentu w kwocie 4.300 zł, możemy przeszkolić we wszystkich, możliwych aspektach, każdego ze swoich pracowników, oszczędzając 25.200

Cennik

Płatność / liczba rat Pakiet
VIP
Pakiet
KOMFORT
Pakiet
RATOWNIK
Pakiet
MINI
Roczna 5.000 4.300 3.700 2.600
Półroczna 2.800 2.400 2.000 1.400
Kwartalna 1.500 1.300 1.100 800

Harmonogram szkoleń na 2018 rok

Lp. Temat szkolenia I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
1. Audyty, ekspertyzy i opinie w zakresie bezpieczeństwa obiektów wodnych. 19.01 21.04 21.09 17.11
2. Techniki obserwacji obszarów wodnych. 20.01 20.04 22.09 16.11
3. Zarządzanie ryzykiem i kierowanie zespołem w ratownictwie wodnym. 21.01 22.04 23.09 18.11
4. Organizacja pracy zespołu ratowniczego, z uwzględnieniem specyfiki akwenu. 02.02 13.05 09.09 26.10
5. Procedury, zasady rotacji, kryteria określania stanowisk w ratownictwie wodnym. 03.02 12.05 07.09 28.10
6. Nie daj się „wkręcać” ratownikom. Zostań ekspertem od ratownictwa wodnego. 04.02 11.05 08.09 27.10
7. Możliwości zwiększenia dochodu, przez efektywne wykorzystanie potencjału obiektu i zespołu. 09.03 24.06 13.07 09.11
8. Prowadzenie działalności profilaktycznej w ratownictwie wodnym. 11.03 23.06 14.07 10.11
9. Wypadek na obiekcie – i co dalej? Analiza wypadków, konsekwencje prawne i sposoby zapobiegania odpowiedzialności. 10.03 22.06 15.07 11.11
10. Bezpieczeństwo na obiekcie. Wzorcowa lekcja organizacji wyznaczonych obszarów wodnych (kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni). 23.02 25.05 25.08 05.10
11. Współpraca podmiotów wykonujących ratownictwo wodne z administracją publiczną, w tym zlecania i finansowania zadań z tego zakresu. 24.02 26.05 24.08 06.10
12. Aspekty psychologiczne pracy ratownika. 25.02 27.05 26.08 07.10

Rejestracja

Przez stronę internetową Krajowej Rady Sportu i Ratownictwa (www.krsir.pl)

Pytania prosimy kierować do Koordynatora Projektu – dr Iwony Michniewicz, tel. 781 71 71 71

Centralny Ośrodek Naukowo-Badawczy Ratownictwa Wodnego (CON-BRW), to projekt dla osób poszukujących czegoś więcej, ponad codzienne zmagania zawodowe - na polu sportów wodnych, zarządzania choć przede wszystkim ratownictwa wodnego.
W ramach aktywności CON-BRW, chcemy współpracować ze wszystkimi, którzy:

 • działają w wymienionych dziedzinach (dyscyplinach) nauki,
 • zamierzają rozwijać się zawodowo i naukowo, 
 • chcieliby pisać pracę (licencjacką, magisterską czy doktorską) z ratownictwa wodnego,
 • mają pomysły na badania i publikacje,
 • mają przemyślenia, spostrzeżenia i chcieliby się nimi podzielić z szerszym odbiorcą,
 • są ekspertami i chcieliby służyć swoją wiedzą i doświadczeniem (jako doradcy, szkoleniowcy, biegli sądowi etc.).

Pierwsze spotkanie założycielskie, organizacyjno – programowe, odbyło się 23 września 2017 roku, w Kaliszu.
Rozpoczęliśmy tym samym pracę z pasjonatami ratownictwa, mającymi wolę podjęcia wysiłku uprawiania nauki, intensyfikacji samorozwoju, włączenia się w udoskonalanie tej nieco zaniedbanej naukowo i badawczo, dyscypliny.
Idea Ośrodka ma w zamyśle skupiać potencjały i ludzi, którzy w ratownictwie wodnym odnajdują swoją przyszłość - w różnych aspektach. Mimo, iż do Kalisza przyjechała na oficjalne otwarcie tylko część z ponad 30 zgłoszonych osób, to czas spędzony w tym gronie uznajemy za niezwykle owocny. Poza refleksyjnym oglądem siebie w ratowniczej przestrzeni, dokonaliśmy omówienia osobistych / dotychczasowych dokonań, określiliśmy oczekiwania i możliwości wspólnych przedsięwzięć, we własnych polach zainteresowań. Na koniec sporządziliśmy mapę celów do osiągnięcia jeszcze w roku 2017. 
Ratownictwo wodne jest przestrzenią, która jako wąska dziedzina pozostawia ogromne pole do eksplorowania, eksperymentowania i poznawania, w każdym wątku. Zachęcając do włączenia się w szeregi Ośrodka wszystkich, zainteresowanych rozwojem w tej materii, pozdrawiamy uczestników pierwszego spotkania.

Będziemy się spotykać w miarę potrzeb. Grupą lub indywidualnie.
Zainteresowanych prosimy o dokonanie zgłoszenia, poprzez wysłanie mejla na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po więcej informacji proszę dzwonić: 781 71 71 71