https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 3(9) / 2016

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15 zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

DEFINICJA I ZASADY USTALANIA STREF NADZORU RATOWNICZEGO
DEFINITION AND PRINCIPLES OF ESTABLISHING LIFEGUARDS' SUPERVISION ZONES

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


PLEONAZMY I INNE BŁĘDY W TERMINACH UŻYWANYCH W RATOWNICTWIE WODNYM
PLEONASMS AND OTHER MISTAKES IN TERMINOLOGY USED IN WATER RESCUE

Iwona Michniewicz, Andrzej Tomicki, Romuald Michniewicz


Problemy ogólne i przedmiotowe
General and subject – matter

CHORZY NA PADACZKĘ JAKO UŻYTKOWNICY OBIEKTÓW WODNYCH
EPILEPTIC ILL AS USERS OF WATER BASINS

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz