https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 1-2(8) / 2016

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15 zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

BADANIE EFEKTYWNOŚCI OPRACOWANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA BAZIE FITNESS WALKING STARSZYCH KOBIET
THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPED PROGRAM ON FITNESS WALKING FOR ELDERLY WOMEN’S BODIES

Tatiana D. Mykhalchuk


ZDROWIE PUBLICZNE PRZEZ PRYZMAT PEDAGOGIKI ZDROWIA
ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВЯ У ПРИЗМІ ПЕДАГОГІКИ ЗДОРОВ’Я

 

Микола І.Лукянченко


CELOWOŚĆ OPRACOWANIA ALGORYTMU POSTĘPOWANIA RATOWNICZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI AKWENU
PURPOSEFULNESS OF DEVELOPING LIFE-SAVING ALGORITHM INCLUDING SPECIFICITY OF AN OUTDOOR SWIMMING PLACE

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Problemy ogólne i przedmiotowe
General and subject – matter

INTERPRETACJA I DYSKUSJA W OBRĘBIE RÓŻNYCH POJĘĆ LUB TEORII, FUNKCJONUJĄCYCH W RATOWNICTWIE WODNYM
INTERPRETATION AND DISCUSSION OF VARIOUS CONCEPTS AND THEORIES WITHIN THE WATER RESCUE

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz