https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 1-4(7) / 2015

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15 zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

SPORT SZKOLNY NA UKRAINIE

Iryna Turchyk, Roman Chopyk


Problemy ogólne i przedmiotowe
General and subject – matter

SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH – POMIĘDZY PRAWEM A RZECZYWISTOŚCIĄ

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz