https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 1(15) / 2018

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

OD WYPADKU DO ODPOWIEDZIALNOŚCI – TERMINOLOGIA I PRZEPISY W RATOWNICTWIE WODNYM
FROM AN ACCIDENT TO THE RESPONSIBILITY – TERMINOLOGY AND WATER RESCUE LAW

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Prezentacje dobrych praktyk

SAMOOBRONA
SELF-DEFENSE

ppłk mgr Miroslaw Kuświk