https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 4(14) / 2018

 

L&M 4 14

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

UŻYTKOWA I MILITARNA FUNKCJA PŁYWANIA – UJĘCIE HISTORYCZNE
FUNCTIONAL AND MILITARY NATURE OF SWIMMING – SELECTED HISTORIES AND CHARACTERS

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Informacje
Information

MORSOWANIE PO POLSKU – BY PRZYJEMNOŚĆ NIE STAŁA SIĘ ZIMNYM PRYSZNICEM DLA ORGANIZATORÓW
POLISH WINTER SWIMMING - HOW TO MAKE FUN, NOT A COLD SHOWER FOR ORGANIZERS (LAW ASPECTS)

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, Dariusz Walaszek


Nowości wydawnicze
New releases

RATOWNICTWO WODNE. SZKOLENIE RATOWNIKÓW I INSTRUKTORÓW
WATER RESCUE. LIFEGUARDS AND INSTRUCTORS TRAINING

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz