https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 3(13) / 2017

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE I HYBRYDOWE ZATRUDNIANIE RATOWNIKÓW WODNYCH – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA
DIRECT, INDIRECT AND HYBRID EMPLOYMENT OF LIFEGUARDS; BENEFITS AND THREATS

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Informacje
Information

CENTRALNY OŚRODEK NAUKOWO – BADAWCZY RATOWNICTWA WODNEGO
WATER RESCUE RESEARCH CENTRE

Iwona Michniewicz

KWALIFIKACJE PRZYDATNE W RATOWNICTWIE WODNYM – KONFRONTACJA POGLĄDÓW
QUALIFICATIONS NECESSARY IN WATER RESCUE - CONFRONTATION OF OPINIONS

Iwona Michniewicz