https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 1(11) / 2017

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

JEDNOCZESNOŚĆ KORZYSTANIA Z OBIEKTU WODNEGO
SIMULTANEOUS EXPLOITATION OF A SWIMMING FACILITY

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


ODPADY I SAMORÓBKI – CZYLI STANDARDY SPRZĘTOWE W RATOWNICTWIE WODNYM
WASTE AND SELF MADE AIDS – THAT IS STANDARDS OF EQUIPMENT IN THE WATER RESCUE

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, Piotr Połata


Informacje
Information

KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE
SCIENTIFIC CONFERENCE: SAFETY; WATER, LAND AND AIR RESCUE

Romuald Michniewicz