bieżące informacje

Aktualności

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że właśnie ukazała się kolejna nasza książka. Tym razem na rynek trafia zestaw materiałów przydatnych do realizacji szkoleń w ratownictwie wodnym. 
Ratownictwo wodne. Szkolenie ratowników i instruktorów to opracowanie interesujące dla wszystkich, którzy organizują, realizują i odpowiadają za proces szkolenia ratowników i instruktorów ratownictwa, w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa. Zestaw informacji zawartych w tej publikacji, może być także wykorzystany przez te osoby / firmy / organizacje, które dopiero zamierzają wystąpić o zgodę na wykonywanie ratownictwa.

W dniach 17-19 października 2017 roku w Vancouver (Kanada), odbyła się kolejna edycja World Conference on Drowning Prevention. W wydarzeniu udział wzięło ponad 800 osób, z ponad 60 państw zrzeszonych w International Lifesaving Federation (ILS).

Konferencja podzielona była na moduły: Prewencja, Ratowanie, Pływanie i Edukacja, Klęski żywiołowe, Medycyna, Zbieranie informacji i Współpraca.

W czasie Konferencji prezentowane były wyniki badań dr Iwony Michniewicz i dra Romualda Michniewicza, w imieniu których wystąpił profesor Robert Stallman (Norwegia), w referacie pt. The Surveillance Behavior of Life Guards: An Observational Analysis.